Skip to content
Minimum Order $50 & Get 10% Off (Use Code: GET10) or Minimum Order $100 & Get 20% Off (Use Code: GET20)

Visit ayuradianceskincare.com and Apply SUPERSKIN10 for Extra 10% Off!!
Minimum Order $50 & Get 10% Off (Use Code: GET10) or Minimum Order $100 & Get 20% Off (Use Code: GET20)

Visit ayuradianceskincare.com and Apply SUPERSKIN10 for Extra 10% Off!!

Hum Sab Mahi: Dhrupad Compositions of Famous Poets Kabir, Keshav, Tulsidas and Padmakar (Audio CD) [Audio CD] Gundecha Brothers

by NA
Sold out
$58.99
SKU B1-WOL5-IQZ6


From The CD Hum Sab Mahi - Raga Bhairavi [Kabir]1 Aayo Man Haath Tab - Raga
Puriya Dhanashri [Padmakar]2 Aayi Kheli Hor Ghare - Raga Asavari [Padmakar]3
Sahaj Samadhi Bhali - Raga Bhimplasi [Kabir]4 Ghanani Ki Ghor Suni - Raga
Sahana [Keshav]5 Hansat Kahat Baat - Raga Bageshree [Keshav]6 Ran Jiti Ram Rau
Aaye - Raga Bhairavi [Tulsidas]7 Jhini Jhini - Raga Charukesi [Kabir]8 Artiste
& Music: Gundecha Brothers All Tracks accompanied by: Pakhawaj: Akhilesh
Gundecha; Tanpura: Anant Gundecha & Nirant Gundecha Dhrupad Compositions of
Famous poets Kabir, Keshav, Tulsidas & Padmakar